Menu Menu

EBOK

 EBOK  umożliwia między innymi podgląd zamówionych usług, wpłat, otrzymanych rachunków, zminę pakietów, pobranie faktur, zmianę hasła routera WiFi. Jeżeli nie masz loginu zadzwoń do BOA 327896030.