Wskaźniki jakościowe

MIESIĄC

ROK     

    ILOŚĆ REKLAMACJI
    NA 1000 KLIENTÓW
styczeń20220,40
luty20220,33
marzec20220,23
kwiecień20220,13
maj20220,27
czerwiec20220,47
lipiec20220,43
sierpień20220,27
wrzesień20220,13
październik20220,20
listopad20220,13
grudzień20220,13
styczeń20230,13
luty20230,27
marzec20230,23
kwiecień20230,20
maj20230,10
czerwiec20230,30
lipiec20230,10
sierpień20230,07