Wskaźniki jakościowe

MIESIĄC

ROK     

    ILOŚĆ REKLAMACJI
    NA 1000 KLIENTÓW
styczeń20210,40
luty20210,13
marzec20210,83
kwiecień20210,43
maj20210,37
czerwiec20210,27
lipiec20210,37
sierpień20210,17
wrzesień20210,27
październik20210,23
listopad20210,27
grudzień20210,43
styczeń20220,40
luty20220,33
marzec20220,23
kwiecień20220,13
maj20220,27
czerwiec20220,47
lipiec20220,43
sierpień20220,27