Wskaźniki jakościowe

MIESIĄC

ROK     

    ILOŚĆ REKLAMACJI
    NA 1000 KLIENTÓW
styczeń20210,40
luty20210,13
marzec20210,83
kwiecień20210,43
maj20210,37
czerwiec20210,27
lipiec20210,37
sierpień20210,17
wrzesień20210,27
październik20210,23
listopad20210,27
grudzień20210,43
styczeń20220,40
luty20220,33
marzec20220,23
kwiecień20220,13
maj20220,27
czerwiec20220,47
lipiec20220,43
sierpień20220,27
wrzesień20220,13
październik20220,20