NOWE TECHNOLOGIE

NOWE TECHNOLOGIE

DOCSIS 3.1 (nowa technologia przesyłu danych FTTB  - Fiber to the building do mieszkania po kablu koncentrycznym analogicznie do przesyłu po skrętce) 

DOCSIS jest to standard transmisji danych w istniejących hybrydowych 
sieciach kablowych HFC, opiera się on na cyfrowej transmisji 
za pomocą modemu kablowego. W centralnym punkcie dystrybucyjnym 
sieci kablowej, zwanym stacją czołową, znajduje się urządzenie CMTS. 

Urządzenie to stanowi serce systemu. Od strony sieci kablowej wyposażone  jest w interfejsy umożliwiające 
transmisję do klienta (tzw. port Downstream - DS) oraz odbierające (tzw. port Upstream - US).  
Dla wyjaśnienia w chwili obecnej większość Państwa korzysta z modemów pracujących w standardzie 
DOCSIS 3.0 (aktualnie w naszej sieci). Maksymalne transfery możliwe do osiągnięcia przez te systemy 
to 1,7 Gb/s w kierunku „downstream” oraz 245 Mb/s w kierunku „upstream”. Jak widać obecna 
wersja systemu z łatwością spełnia obecne wymagania. Natomiast w przyszłości DOCSIS 3.1 będzie 
konkurencyjną technologią, wykorzystującą zaawansowane technologie modulacji i łączenia 
kanałów wraz z specjalistycznymi metodami korekcji błędów. Zapewni on możliwość oferowania 
przepustowości w kierunku „downstream” do abonenta sięgających 10 Gb/s oraz „upstream” od 
abonenta do 2 Gb/s. Nowo opracowany system jest kompatybilny z wcześniejszą wersją, co znacznie 
ułatwi migrację do nowej specyfikacji DOCSIS 3.1. 
Pragniemy poinformować, że ciągle inwestujemy w rozbudowę naszej sieci i już teraz jeden z naszych 
głównych węzłów jest wyposażony w tą technologię!

FTTH (Fiber to the home) - światłowód do mieszkania 
FTTH jest to technologia polegająca na doprowadzeniu światłowodu bezpośrednio do domu każdego 
abonenta (zespół ONU/NT jest umieszczany bezpośrednio u abonenta). Jest to rozwiązanie dostępu 
sieciowego, zapewniające pełną szerokość pasma światłowodu dla każdego użytkownika. 
W rezultacie jest to rozwiązanie najbardziej elastyczne ze względu na pasmo transmisyjne. Technologia 
ta przede wszystkim daje możliwość doprowadzenia sygnału telewizji cyfrowej i dostępu do 
nowoczesnych usług multimedialnych, usług interaktywnych, usług na żądanie oraz superszybkiego 
internetu. Obecnie obsługiwane przez nas systemy PON umożliwiają transmisję do 2.5 Gb/s
w kierunku „downstream” oraz oraz 1.2 Gb/s w kierunku „upstream” .
Potencjał standardu DOCSIS 3.0 oraz 3.1 oraz FTTH stawiają te technologie w rzędzie 
najbardziej efektywnych cenowo i przyszłościowych. Technologie te pozwalają na pełną 
realizację architektury NGN( Next-Generation Networking – następna generacja sieci). 
Technologie te wpisują się w strategię europejskiej Agendy Cyfrowej, która ma zapewnić 
w całej Europie szerokopasmowy dostęp do internetu o bardzo wysokich przepustowościach. 

Aktualnie dostarczane klientom modemy są wyposażone w technologię WiFi 2,4 GHz oraz
modemy 2,4 GHz i 5 GHz.
Najnowsze modemy będą posiadały elementy zaawansowanej technologii komórkowej 5G !
Powrót